Casa a Sant Cugat del Vallès

Maqueta a escala 1/50.

Materials utilitzats: fusta de balsa, cartró ploma blanc i cartró ondulat per la coberta.

ToTop