Complex Religiós a Girona

Maqueta d’un Complex religiós amb una capella i aules de catequesis, realitzada a escala 1/50.

Materials utilitzats: fusta de balsa, cartró ploma blanc per la base i encadellat de coure i polipropilè en la coberta.

ToTop