Edifici Plurifamiliar a Andorra
2019 calendar

Estudi volumètric d’un edifici plurifamiliar a Andorra. S’estudia la volumetria final de l’edifici tenint en compte la ubicació del solar i la normativa Download Galaxy YouTube.
La premissa dels clients era que els pisos havien de ser amplis i tenir grans obertures cap a l’exterior per gaudir de les vistes de l’entorn Xiaomi eurom. Alhora, tots els pisos havien de dotar-se d’una zona exterior enjardinada.

ToTop