Concurs Plataforma panoràmica i ruta interactiva al Roc del Quer

Parròquia de Canillo.

Data concurs: novembre 2014

La Ruta Interactiva al Roc del Quer s’inicia als 6,5 km de la carretera CS340, coneguda també com a carretera del coll d’Ordino, on s’arriba al collet de Montaup 무한도전 갱스오브뉴욕. Aquest punt, es reconeix perfectament perquè està presidit per una escultura de Jorge Dubon (tres grans troncs clavats a terra). Al costat mateix, es pot aparcar el vehicle i accedir al planell des d’on iniciar el recorregut fins al Mirador del Roc del Quer Download the novel e-book. L’anàlisi del lloc ens porta a definir una proposta versàtil i unitària, mitjançant un projecte flexible capaç de respondre a l’entorn natural del Roc del Quer Download the iPad. La proposta es materialitza en base a una estructura lleugera i permeable d’arCs que es despleguen al llarg del recorregut i amb un mínim impacte en el terreny natural zimbra 다운로드. S’ha buscat que el visitant interactuï amb el paisatge, la flora i la fauna de la parròquia de Canillo a través de diferents sistemes que va descobrint a mesura que avança en el camí 구구단 mp3 다운로드.

Els arCs es cobreixen, giren, creixen, es repeteixen, i alhora incorporen panells, vegetació, bancs i jocs per a poder interactuar alhora que es descobreixen 구글 tts 한국어 다운로드. El sistema d’arCs genera un entorn unificat, representatiu i icònic de la Parròquia de Canillo. Durant tot el recorregut el visitant està acompanyat per aquests arCs que el condueixen al punt final on es troba la plataforma del Mirador del Roc del Quer webxvid codec 다운로드. Les 3 premisses a les quals dona resposta la plataforma del Mirador són: – Estructura de fàcil construcció i gran estabilitat. – Sensació de vertigen, produïda per la barana de vidre inclinada, que actuï de reclam turístic 가디언즈 오브 갤럭시1 ost 다운로드. – Paret d’escalada amb desplom com a incentiu per als escaladors i complement esportiu del conjunt de vies ferrades de la Parròquia. Pressupost estimatiu: 345.750€

ToTop