Concurs Plataforma panoràmica i ruta interactiva al Roc del Quer

Parròquia de Canillo.

Data concurs: novembre 2014

La Ruta Interactiva al Roc del Quer s’inicia als 6,5 km de la carretera CS340, coneguda també com a carretera del coll d’Ordino, on s’arriba al collet de Montaup. Aquest punt, es reconeix perfectament perquè està presidit per una escultura de Jorge Dubon (tres grans troncs clavats a terra). Al costat mateix, es pot aparcar el vehicle i accedir al planell des d’on iniciar el recorregut fins al Mirador del Roc del Quer. L’anàlisi del lloc ens porta a definir una proposta versàtil i unitària, mitjançant un projecte flexible capaç de respondre a l’entorn natural del Roc del Quer. La proposta es materialitza en base a una estructura lleugera i permeable d’arCs que es despleguen al llarg del recorregut i amb un mínim impacte en el terreny natural. S’ha buscat que el visitant interactuï amb el paisatge, la flora i la fauna de la parròquia de Canillo a través de diferents sistemes que va descobrint a mesura que avança en el camí.

Els arCs es cobreixen, giren, creixen, es repeteixen, i alhora incorporen panells, vegetació, bancs i jocs per a poder interactuar alhora que es descobreixen. El sistema d’arCs genera un entorn unificat, representatiu i icònic de la Parròquia de Canillo. Durant tot el recorregut el visitant està acompanyat per aquests arCs que el condueixen al punt final on es troba la plataforma del Mirador del Roc del Quer. Les 3 premisses a les quals dona resposta la plataforma del Mirador són: – Estructura de fàcil construcció i gran estabilitat. – Sensació de vertigen, produïda per la barana de vidre inclinada, que actuï de reclam turístic. – Paret d’escalada amb desplom com a incentiu per als escaladors i complement esportiu del conjunt de vies ferrades de la Parròquia. Pressupost estimatiu: 345.750€

ToTop