Concurs Millora del Paisatge en l’entorn urbà fronterer del Pas de la Casa

PAS DE LA CASA 2020…

Data concurs: Octubre 2015

El concurs pretén arribar a obtenir una proposta global d’acondicionament en qualsevol àmbit i que aporti millora, homogeneïtat i harmonia a la Parròquia del Pas de la Casa.

Propostes:

_Embelliment de les façanes

_Mobiliari urbà i enllumenat públic

_Paviment pas de vianants i unificar voravies

_Tòtems informatius

_Xarxa de busos urbans

_Mòdul per agrupar les deixalles + banys públics

_Passeig fluvial

_Palau de gel a la Plaça Coprínceps

_Edifici Multifuncional del Bullidor

_Panells publicitaris a la curva del Bullidor

_Vial de mercaderies soterrat

Donada la gran envergadura d’aquest projecte d’embelliment i millora del paisatge urbà i fronterer del Pas de la Casa, es proposa que el seu desenvolupament sigui per FASES englobant-ne un total de de 4.

ToTop